คู่มือเที่ยวชม งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา อุบลราชธานี ปี 2561

งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา อุบลราชธานี ปี 2561

งานประเพณีแห่เข้าเทียนพรรษา เป็นประเพณีทางพุทธศาสนาที่มีมายาวนาน ของชาวจังหวัดอุบลราชธานี ถือเป็นงานบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจังหวัด โดยกำหนดจัดงานขึ้นเป็นประจำทุกปี ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 วันอาสาฬหบูชา และแรม 1 ค่ำ เดือน 8 หรือวันเข้าพรรษา ซึ่งปีนี้ตรงกับวันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2561 และวันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2561

สำหรับงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา อุบลราชธานี ประจำปี 2561 กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 23-28 กรกฎาคม 2561 มีกิจกรรมมากมาย ไกด์อุบลสรุปย่อให้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนเที่ยวงานแห่เทียนอุบลกันครับ

เยือนชุมชน คนทำเทียน

เริ่มต้นการเที่ยวชมงานแห่เทียน สำหรับท่านที่มีเวลามากๆ แนะนำให้มาเที่ยวได้ตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคมเลยครับ ท่านจะได้ชมและมีส่วนร่วมในการทำต้นเทียนพรรษากับช่างเทียนตามคุ้มวัดต่างๆ โดยปีนี้ไกด์อุบลขอแนะนำวัดที่ทำต้นเทียนขนาดใหญ่ ดังนี้ วัดไชยมงคล, วัดบูรพาราม, วัดทุ่งศรีเมือง, วัดศรีประดู่, วัดผาสุการาม, วัดแจ้ง, วัดพลแพน, วัดศรีอุบลรัตนาราม, วัดเลียบ ส่วนต่างอำเภอขอแนะนำ อำเภอเดชอุดม ที่วัดเมืองเดช และอำเภอบุณฑริก ครับ

นอกจากนี้ ยังมีคุ้มวัดทำเทียนที่น่าสนใจอีก เช่น วัดมหาวนาราม, วัดพระธาตุหนองบัว, วัดสุทัศนาราม และร้านดาราศิลป์ ชุมชนวัดกลาง หรืออำเภอเขมราฐ ก็น่าสนใจครับ

การไปเยี่ยมชม ชุมชนคนทำเทียน ผู้เยี่ยมชมอาจมีส่วนร่วมในการทำดอกผึ้งเพื่อให้ช่างเทียนนำไปติดบนต้นเทียนสำหรับต้นเทียนประเภทติดพิมพ์ได้ด้วย แต่ต้นเทียนประเภทแกะสลัก ต้องใช้ความชำนาญสูง อาจเพียงได้ชมเท่านั้น ช่วงเวลาที่เหมาะสม ไกด์อุบลแนะนำเวลาเย็นไปถึงค่ำครับ เพราะอากาศไม่ร้อน ช่างจะมีสมาธิในการทำเทียนมาก แต่บางคุ้มวัด ก็มีมัคคุเทศน้อยคอยอธิบายเรื่องราวการทำเทียน เช่น คุ้มวัดพระธาตุหนองบัว คุ้มวัดผาสุการาม เป็นต้น

เทียนพรรษาพระราชทาน

คณะกรรมการจัดงานแห่เทียน ได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานเทียนพรรษา จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ในเทศกาลเข้าพรรษาเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งก็นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าฯ พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเทียนพรรษาแก่จังหวัดอุบลราชธานีตามความประสงค์ โดยคณะกรรมการจัดงาน จะเข้าเฝ้ารับพระราชทานเทียนพรรษา ณ พระราชวังดุสิต ก่อนวันเริ่มงานประเพณีแห่เทียนพรรษาประมาณ 7 วัน ได้มีพิธีรับอย่างสมพระเกียติ พร้อมอัญเชิญไปประดิษฐานเป็นเทียนชัยมิ่งมงคลในงาน เป็นเทียนพรรษาต้นเดียวที่พระราชทานให้กับต่างจังหวัด และในขบวนแห่เทียนพรรษาต่อไป นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2522 เป็นต้นมา

23 กรกฎาคม 2561 เริ่มงานแห่เทียน

งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา อุบลราชธานี ประจำปี 2561 เริ่มต้นอย่างเป็นทางการในวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 แต่ยังไม่ใช่ขบวนแห่นะครับ ถือเป็นการโหมโรงงานเทียน โดยมีพิธีเปิดงานบริเวณหน้าศาลหลักเมือง เวลา ประมาณ 18.30 น. จากนั้นชมกิจกรรมถนนสายเทียน มีการสาธิการหล่อเทียน การแสดงพื้นบ้าน และนิทรรศการต่างๆ

และงานแห่เทียนอุบลฯ ในปี 2561 นี้ ยังมีกิจกรรมเพิ่มเติม คือ อุโมงเทียน บริเวณริมแม่น้ำมูล หลังวัดหลวง – ตลาดเทศบาล 3 (ตลาดใหญ่) พิธีเปิดเวลา 19.30 น.

ระหว่างวันที่ 23-28 กรกฎาคม 2561 มีกิจกรรมหลายจุดด้วยกัน ดังนี้

– การแสดง “โฮงฮีต ศรีวนาลัย” (มุมถ่ายภาพสวยๆ) และการจำหน่ายสินค้า OTOP อุบลราชธานี ณ บริเวณสนามศาลากลางจังหวัดหลังเก่า

– ถนนสายเทียนเชื่อมเมืองเก่า บริเวณ ถนนราชบุตร ถึงริมแม่น้ำมูล

– กิจกรรม ร่วมบุญเข้าพรรษา “ฮีตศรัทธา ราชธานีแห่งเทียน” บริเวณศาลาจัตุรมุข ทุ่งศรีเมือง

ประติมากรรมเทียนนานาชาติ

ระหว่างวันที่ 23-28 กรกฎาคม 2561 ขอเชิญชมเทศกาลศิลปะเทียนนานาชาติ จากศิลปินชาวต่างประเทศและศิลปินไทย ณ บริเวณสนามพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุบลราชธานี ไกด์อุบลแนะนำให้ไปดูตอนกลางวันครับ มีศิลปินต่างชาติกับเด็กๆ นักเรียน นักศึกษา จากอาชีวศึกษาอุบลราชธานี มาช่วยกันสร้างสรรค์งานศิลปะจากเทียน

การประกวดสาวงามเทียนพรรษา

วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ขอเชิญชมการประกวดสาวงามเทียนพรรษาและงานพาแลง ณ ห้องทับทิมสยาม โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น สนใจส่งสาวงามประกวด หรือซื้อบัตรนั่งชมพร้อมรับประทานอาหาร ติดต่อเทศบาลนครอุบลราชธานี ครับ

วันรวมเทียน

วันที่ 27 กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ต้นเทียนที่จะเข้าร่วมขบวนแห่ทุกต้น จะต้องมารวมกันที่ทุ่งศรีเมือง บริเวณรอบโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ถือเป็นไฮไลท์ที่ไม่น่าพลาด ไกด์อุบลขอแนะนำให้เริ่มมาเดินดูได้ช่วงเย็นๆ ครับ เพราะต้นเทียนเยอะมาก สวยๆ ทั้งนั้น หรือถ้าใครนอนดึกได้ จะกินข้าวเย็นให้เสร็จ สัก 2-3 ทุ่ม ค่อยมาเดินดูก็ได้ครับ ต้นเทียนตั้งโชว์ไว้ตลอดท้งคืน เพื่อรอเข้าร่วมขบวนแห่ในตอนเช้าวันที่ 28 กรกฎาคม 2561

เปิดบ้านคำปุน

วันที่ 27-29 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00-17.00 น. ขอเชิญเที่ยวชมนิทรรศการบ้านคำปุน ปีที่ 20 สถานที่นี้ ไกด์อุบลแนะนำว่า มาเมืองอุบล ต้องไปยลให้ได้สักครั้ง แหล่งผลิตผ้าไหมทอมือที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ ทุกขั้นตอนการผลิตล้วนใช้วัสดุจากธรรมชาติ เช่น การเลี้ยงหม่อน ดักแด้ การสาวไหม การย้อมผ้าจากเปลือกไม้ การทอผ้าด้วยมือ การทำดอกผึ้ง การจัดสวนดอกไม้ ฯลฯ บัตรเข้าชม ท่านละ 100 บาท รายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายนำไปเพื่อการกุศล เป็นอาหารกลางวัน และทุนการศึกษาแก่เด็กผู้ขาดแคลน ส่วนหนึ่งนำไปบำรุงพิพิธภัณฑ์ศรีอุบลรัตนาราม และบำรุงพุทธศาสนสถานอื่นๆ ตามความเหมาะสม

ขบวนแห่เทียนภาคกลางคืน

ค่ำวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2561 เวลา 19.00-20.30 น. เชิญชมการแสดงขบวนแห่เทียนภาคกลางคืน ประกอบแสง เสียง เรื่อง “เกิดแต่อุบล” บริเวณหน้าวัดศรีอุบลรัตนาราม การแสดงทั้ง 2 วันเหมือนกัน แต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 เวลาประมาณ 18.00 น. ก่อนการแสดง จะมีพิธีมอบรางวัลการประกวดต้นเทียนพรรษาด้วย มาลุ้นกันว่า คุ้มวัดไหน จะชนะเลิศการประกวดต้นเทียนพรรษากันครับ

พิธีเปิดงาน และปล่อยขบวนแห่เทียนพรรษา

วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. บริเวณหน้าวัดศรีอุบลรัตนาราม มีพิธีเปิดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาอุบลราชธานี ประจำปี 2561 อย่างเป็นทางการ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. หลังพิธีเปิดงาน ขอเชิญชมขบวนแห่เทียนพรรษา สลับกับขบวนฟ้อนรำ ไกด์อุบลขอแนะนำให้ไปจับจองที่นั่งชมขบวนแห่ตั้งแต่เช้าๆ นะครับ ก่อน 7 โมงเช้ายิ่งดี เพราะอัฒจันทร์ที่นั่งซึ่งจัดให้นั่งชมฟรีจะเต็มเร็วมาก ถ้าพลาดต้องยืนเป็นชั่วโมงๆ ครับ

เทียนอุบล ยลได้ตลอดเดือน

ภายหลังจากวันแห่ต้นเทียนพรรษาแล้ว ต้นเทียนที่ได้รับรางวัลทุกประเภท จะไปตั้งแสดงให้ได้ชื่นชมกันอย่างต่อเนื่องที่บริเวณโดมวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ตลอดเดือนสิงหาคม

กำหนดการข้างต้นนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือมีรายละเอียดเพิ่มขึ้น เซฟหน้านี้ไว้ ไกด์อุบลจะพยายามนำข้อมูลมาปรับปรุงให้สมบูรณ์ที่สุด ยิ่งใกล้วันงาน ยิ่งเข้มข้นครับ

เรียบเรียงโดย ไกด์อุบล