keyboard_arrow_right
keyboard_arrow_right
ชาวพุทธพบรองเลขาฯศอ.บต.เสนอข้อเรียกร้องรบ.
ข่าวทั่วไป

ชาวพุทธพบรองเลขาฯศอ.บต.เสนอข้อเรียกร้องรบ.

ชาวพุทธพบรองเลขาฯศอ.บต.เสนอข้อเรียกร้องรบ.
ชาวพุทธพบรองเลขาฯศอ.บต.เสนอข้อเรียกร้องรบ.

เครือข่ายชาวพุทธ เข้าพบ รอง เลขาธิการ ศอ.บต. ยื่นข้อเสนอ 15 ข้อ ต่อรัฐบาล

ที่ห้องประชุมศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ อ.เมือง จ.ยะลา นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานในการประชุม และ นายสมนึก ระฆัง ประธานเครือข่ายชาวพุทธเพื่อคุ้มครองส่งเสริมพระพุทธศาสนา พร้อมด้วย แกนนำชาวพุทธจำนวน 50 คน เข้าร่วมประชุมเพื่อยื่นขอเรียกร้องในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบ ดังกล่าว ด้านประธานเครือข่าวชาวพุทธ กล่าวว่า การมาครั้งนี้ขอกลุ่มชาวพุทธก็ เนื่องจากว่า รอง เลขาธิการ ศอ.บต. ได้นัดมาประชุมอีกครั้ง เพื่อให้พวกตนกลับไปพิจารณาข้อเสนอมาใหม่ และได้นัดมายื่นข้อเสนอในวันนี้ ก็มีทั้งสิ้น 15 ข้อ ด้วยกันที่เกี่ยวข้องพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา คือ 1. ขอให้ปฏิรูปการบริหารปกครองใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ใหม่ 2. การปฏิรูปการศึกษา 3. การปฏิรูปพระพุทธศาสนา 4. การพิจารณาความสัมพันธ์กับขบวนการ BRN ของรัฐบาล 5. การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม 6. ขอให้รัฐบาลให้มาตรา 44 แก้ปัญหา 7. เรื่องการลดภาษีให้แก่ผู้เสียภาษีใน 3 จชต.
8. ให้บังคับใช้กฎหมายโคยเคร่งครัด เต็มรูปแบบ และเท่าเทียมกัน 9. ให้เลิกการพูดคุยสันติภาพกับขบวนการ มาราปัตตานี 10. ให้เลิกโครงการพาคนกลับบ้าน 11. ให้เงินช่วยเหลือการศึกษาให้เท่าเทียมกัน 12. ให้จัดงบประมาณช่วยเหลือวัดไทยพุทธ เหมือนกับ ปอเนาะอิสลาม 13. ให้การช่วยเหลือการไม่มีงานทำของชาวพุทธ ส่งเสริมอาชีพไทยพุทธ 14. ให้สิทธิไทยพุทธ – อิสลามเท่าเทียมกันทุกอย่างและข้อสุดท้าย ให้จัดพระเข้าไปประจำทุก ๆ วัด ไม่ให้เกิดวัดร้าง

Please follow and like us:
0