ททท.อีสานชวนร่วมงานบุญ แต่งไทยใส่บาตรข้าวเหนียว

ท่องเที่ยวภาคอีสาน

นายสมชาย ชมภูน้อย ผู้อํานวยการภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า ได้ร่วมมือกับสวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร และมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ จัด “งานบุญแต่งไทยใส่บาตรข้าวเหนียวที่สวนลุม”

โดยนำประเพณีการใส่บาตรข้าวเหนียวของชาวอีสานมาให้ชาวเมืองหลวงที่อยู่ในกรุงเทพมหานครได้ชื่นชม ร่วมใส่บาตร สวดมนต์ และฟังธรรมจากพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ที่เคารพ ท่ามกลางธรรมชาติที่ร่มรื่นในสวนลุมพินีใจกลางกรุงเทพมหานคร ในวันเสาร์ที่ 8 กันยายน เวลา 06.30-10.30 น. ที่บริเวณเกาะลอย สวนลุมฯ

แต่งไทยใส่บาตรข้าวเหนียว

นายสมชายกล่าวว่า ในงานดังกล่าวได้นิมนต์พระอาจารย์จรัญ อนงฺคโณ เจ้าอาวาสอุทยานธรรมดงยาง จ.ศรีสะเกษ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ออกบิณฑบาต ให้โอวาสธรรมและนำการปฏิบัติภาวนา และสวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร ได้อํานวยความสะดวกในเรื่องจัดสถานที่ ตกแต่งสวนสวยงามให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับความสุขทั้งจิตใจ สุขกาย ได้รื่นรมย์ภายในสวนลุมพินีอันเป็นสถานที่ที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ได้พระราชทานที่ดินส่วนพระองค์ให้เป็นสมบัติของชาติ และพระราชทานนามว่า “สวนลุมพินี” เพื่อระลึกถึงอุทยานลุมพินีวัน อันเป็นสถานที่ประสูติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า