keyboard_arrow_right
keyboard_arrow_right
ปภ.สรุป12จังหวัดได้รับผลกระทบวาตภัย
ข่าวทั่วไป

ปภ.สรุป12จังหวัดได้รับผลกระทบวาตภัย

 ปภ.สรุป12จังหวัดได้รับผลกระทบวาตภัย

ปภ.สรุป 12 จังหวัดได้รับผลกระทบวาตภัย เร่งพร้อมประสานจังหวัดภาคอีสานตอนล่าง ภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคใต้รับมือฝนฟ้าคะนอง

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่าจากการติดตามสถานการณ์ในช่วงวันที่ 31 มี.ค.- 7 เม.ย. ที่ผ่านมา มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย รวม 12 จังหวัด ประกอบด้วย อุบลราชธานี,ขอนแก่น, เพชรบุรี สระบุรี,สมุทรสาคร,นนทบุรี,เชียงใหม่,อุตรดิตถ์ เชียงราย แม่ฮ่องสอน กำแพงเพชร และพะเยา รวม 21 อำเภอ 41 ตำบล 70 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนเสียหาย 293 หลัง ผู้เสียชีวิต 1 ราย โดยได้ประสานจังหวัด หน่วยทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือในเบื้องต้น พร้อมเร่งสำรวจและประเมินความเสียหาย เพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังชดเชยความเสียหายต่อไป

นอกจากนี้ ยังพบว่า ในช่วงวันที่ 8 เม.ย. เป็นต้นไป ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออก และภาคกลาง สำหรับภาคใต้มีฝนตกลดลง แต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ จึงได้ประสานจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศและเฝ้าระวังสถานการณ์ภัยอย่างใกล้ชิด พร้อมจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมปฏิบัติการเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงที

Please follow and like us:
0