keyboard_arrow_right
keyboard_arrow_right
ประโยชน์ของเกลือแร่
อาหาร5หมู่และประโยชน์

ประโยชน์ของเกลือแร่

533-8126208121191213370

 1. เกลือแร่มีประโยชน์ในด้านการถนอมอาหาร เพราะสามารถนำมาใช้เพื่อการถนอมอาหาร โดยจะมีการแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มด้วยกันคือ กลุ่มที่ช่วยในการป้องกันการเน่าเสียของอาหาร เช่น เกลือแกง ไนไตรต์ และแลซัลไฟต์ ส่วนอีกกลุ่มคือช่วยป้องกันการเปลี่ยนสีของอาหาร
 2. เกลือแร่เป็นสารอาหารที่เป็นส่วนประกอบสำคัญของระบบต่างๆ ภายในร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นไอโอดีนที่อยู่ในฮอร์โมนไทรอกซิน เอนไซม์ และโคเอนไซม์ เป็นต้น
 3. เป็นองค์ประกอบในโมเลกุลของสารประกอบต่างๆ ภายในร่างกาย เช่น กรดอะมิโนและฟอสโฟลิปิด นั่นก็คือ กำมะถันและฟอสฟอรัส รวมทั้งเป็นองค์ประกอบในโมเลกุลของฮีม นั่นก็คือ ธาตุเหล็ก เป็นต้น
 4. เป็นตัวที่ช่วยเร่งปฏิกิริยาทางชีวเคมี เช่น ช่วยในการกระตุ้นการทำงานของเอนไซม์ อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมการดูดซึมของอาหารและวิตามิน
 5. ช่วยในการเป็นตัวเร่งในกระบวนการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรต ไขมัน และโปรตีน เพื่อให้เป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ พลังงาน และน้ำ เป็นต้น
 6. มีส่วนช่วยในการควบคุมสมดุลของน้ำในร่างกาย เนื่องจากการเคลื่อนย้ายของเหลวจากส่วนหนึ่งส่วนใดไปยังอีกส่วนในร่างกายนั้นจะขึ้นอยู่กับปริมาณของความเข้มข้นของเกลือแร่ที่อยู่ในบริเวณนั้นๆ ด้วยเช่นกัน เพราะในร่างกายของคนเรานั้นจะมีน้ำอยู่ในปริมาณร้อยละ 60
 7. มีส่วนช่วยในการรักษาสมดุลของกรดและด่างที่อยู่ภายในร่างกาย เพราะเกลือแร่ที่ร่างกายได้รับมาจากการทานอาหารนั้น จะมีทั้งเกลือแร่ชนิดที่ทำให้เกิดกรดและเบส ซึ่งกลไกของร่างกายจะทำหน้าที่ในการปรับภาวะเพื่อรักษาความสมดุลและความเป็นกลาง เพื่อที่จะช่วยให้เซลล์มีชีวิตอยู่ได้
 8. มีส่วนเกี่ยวข้องกับการรับส่งความรู้สึกของเส้นใยประสาทจากเซลล์ประสาทหนึ่งไปสู่อีกเซลล์หนึ่ง
 9. ควบคุมการหดและรัดตัวของกล้ามเนื้อ รวมทั้งการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อต่างๆ
 10. มีส่วนช่วยในการควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อและระบบประสาท อีกทั้งยังช่วยในการแข็งตัวของเลือดอีกด้วย
 11. มีปฏิกิริยาออกซิเดชั่นของอาหารที่มีน้ำมันและไขมัน ซึ่งเป็นสาเหตุของการทำให้มีกลิ่นเหม็นหืน และในกระบวนการทำน้ำมันและไขมันจำเป็นต้องมีขั้นตอนการฟอกสีและกำจัดโลหะหนักที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาออกซิเดชั่น และจำเป็นต้องทำการแยกกรดไขมันอิสระออก รวมทั้งให้มีการใช้สารคีเลต โดยที่สารจำพวกนี้จะไปรวมตัวกับโลหะจนเป็นสารประกอบเชิงซ้อน จึงช่วยลดสารเร่งปฏิกิริยาให้น้อยลง หรือทำให้ปฏิกิริยาออกซิเดชั่นเกิดช้าลง
 12. 12.ช่วยป้องกันการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่น เพื่อช่วยในการรักษากลิ่น รส สี และวิตามินซีในน้ำ
Please follow and like us:
0