keyboard_arrow_right
keyboard_arrow_right
ผลิตภัณฑ์เสริมเกลือแร่
อาหาร5หมู่และประโยชน์

ผลิตภัณฑ์เสริมเกลือแร่

สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเสริมเกลือแร่ให้แกร่างกายแบ่งออกเป็น 4 ประเภทด้วยกันคือ

  1. Enriched Beverage เป็นผลิตภัณฑ์เกลือแร่ที่ได้จากน้ำผลไม้และน้ำเสริมวิตามิน
  2. Sport Drinks เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเกลือแร่ที่นิยมนำมาดื่มในช่วงที่ออกกำลังกาย
  3. Energy Drinks เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเสริมพลังงานที่มักนำมาดื่มในช่วงที่ต้องใช้พลังงานในการทำงานที่หนัก
  4. Nutraceuticals เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสารอาหารหรือเกลือแร่ที่ช่วยในการบำรุงและเสริมสร้างร่างกาย และมีการนำไปใช้ในทางการแพทย์โดยเฉพาะ ซึ่งก็ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมไปถึงในด้านของความสวยงามและการดีท็อกซ์ด้วยนั่นเอง
Please follow and like us:
0