keyboard_arrow_right
keyboard_arrow_right
ฟลูออรีน
อาหาร5หมู่และประโยชน์

ฟลูออรีน

แหล่งอาหารของฟลูออรีน: อาหารทะเลและชา

ความสำคัญของฟลูออรีน: เป็นส่วนประกอบของสารเคลือบฟัน ทำให้กระดูกและฟันมีความแข็ง อีกทั้งยังช่วยป้องกันฟันผุได้

ผลจากการขาดฟลูออรีน: ส่งผลทำให้ฟันผุได้ง่าย

Please follow and like us:
0