วัดพุทธนิมิต (ภูค่าว)

วัดพุทธนิมิต-จังหวัดกาฬสินธุ์
     วัดพุทธนิมิต (ภูค่าว)  อยู่บนยอดเขาภูค่าว บริเวณยอดเขาด้านทิศตะวันตกมี “พระพุทธไสยาสน์” แกะสลักบนแผ่นผาอายุนับพันปี ลักษณะตะแคงซ้าย พระเศียรหนุนทับต้นแขน โดยท่อนแขนที่หนุนพระเศียรไม่ได้ตั้งขึ้นและพระหัตถ์ไม่ได้รองรับพระเศียรไม่มีเกตุมาลา ความยาวตลอดองค์พระ 2 เมตร สูง 0.5 เมตร มีทองคำเปลวปิดอยู่ทั่วองค์ สันนิษฐานว่าเป็นพระโมคคัลลานะ อัครสาวกเบื้องซ้ายของพระพุทธเจ้า ทางวัดจัดให้มีงานสรงน้ำพระพุทธรูปไสยาสน์ในวันที่ 19 เมษายน ของทุกปี
     ตำนานท้องถิ่นเล่าว่า พระพุทธไสยาสน์ที่สลักบนแผ่นผานี้ สร้างขึ้นหลังการสมโภชองค์พระธาตุพนมเล็กน้อย ประมาณปี พ.ศ. 8 โดยกลุ่มคนที่จะเดินทางไปร่วมสร้างพระธาตุพนม แต่ไปไม่ทัน องค์พระธาตุพนมสร้างเสร็จก่อน จึงร่วมกันสร้างพระพุทธไสยาสน์องค์นี้
     เมื่อปี พ.ศ. 2484 พระคุณเจ้าสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ได้ขึ้นไปตรวจสังฆมณฑลภาคอีสาน และแวะจำวัดในเมืองสหัสขันธ์ ซึ่งอยู่ห่างจากภูค่าวไปทางตะวันตกราว 8 กิโลเมตร ในครั้งนั้นท่านได้ไปนมัสการพระพุทธไสยาสน์ที่เพิงผานี้ด้วย เมื่อเสร็จสังฆกิจเสด็จกลับกรุงเทพฯ จึงบัญชาให้อธิบดีกรมศิลปากรขึ้นทะเบียนเป็นปูชนียวัตถุโบราณแห่งแรกในจังหวัดกาฬสินธุ์
     ภายในวัดยังมี “พระอุโบสถไม้” เป็นพระอุโบสถแบบเปิด สร้างจากไม้ใต้เขื่อนลำปาว เป็นอาคารไม้ทรงไทย ตั้งบนฐานลวดบัวปูนปั้น หลังคาจั่วซ้อนกันสามชั้น มีชายคาปีกนกทั้งสี่ด้าน รอบพระอุโบสถแกะสลักลวดลายงดงามเป็นภาพสามมิติและภาพนูนต่ำเป็นเรื่องราวพุทธประวัติ ทศชาติชาดก และพระเวสสันดรชาดก ภายในพระอุโบสถไม้ประดิษฐาน “พระมงคลชัยสิทธิ์โรจนฤทธิประสิทธิพร” เป็นพระประธานปางตรัสรู้หรือปางสมาธิสีทองสุกอร่าม โดมเพดานเหนือองค์พระตกแต่งด้วยประติมากรรมไม้แกะสลักนูนต่ำเรื่องพุทธประวัติ ทาสีทอง สมัคร Goldenslot
     นอกจากนี้ยังมี “วิหารสังฆนิมิต” ซึ่งเป็นที่เก็บพระพุทธรูปและพระเครื่องรุ่นต่าง ๆ ที่หายาก สถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของวัดนี้คือ “พระมหาธาตุเจดีย์พุทธนิมิต” เป็นเจดีย์ยอดทองคำหนัก 30 กิโลกรัม ภายในประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุจาก ๕ ประเทศ ได้แก่ ไทย อินเดีย ศรีลังกา เนปาล และพม่า รวมทั้งพระอรหันตธาตุ พระพุทธนิมิตเหล็กไหล และพระพุทธรูปหินทรายอีกเป็นจำนวนมาก
ที่ตั้ง : บ้านนาสีนวล ตำบลสหัสขันธ์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ห่างจากตัวอำเภอสหัสขันธ์ประมาณ 7 กิโลเมตร ห่างจากภูสิงห์ประมาณ 4 กิโลเมตร

เดินทางอย่างไร

โดยรถยนต์

จากอำเภอสหัสขันธ์ ใช้ทางหลวงหมายเลข 227 เส้นทางไปจังหวัดอุดรธานี ก่อนถึงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำลือชา ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนทางซ้ายมือ ให้เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 2419 ตรงไป 1 กิโลเมตร ถึงวัดพุทธนิมิต