สะพานข้ามบึงแก่นนคร แลนมาร์คแห่งใหม่ ของเมืองขอนแก่น

สะพานข้ามบึงแก่นนคร

ที่สวนสาธารณะบึงแก่นนคร ได้มีประชาชนจำนวนมากมาพักผ่อน พร้อมกับออกกำลังกายเดินวิ่งข้ามสะพานบึงแก่นนคร(สะพานข้ามน้ำจืดแห่งใหม่)ของสวนสาธารณะบึงแก่นนคร ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ซึ่งเป็นแลนมาร์คแห่งใหม่ของ จ.ขอนแก่น ที่มีทัศนียภาพของสะพานข้ามบึงแก่นนคร ลู่วิ่งและจุดชมวิวกลางน้ำ

นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์  นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น กล่าวว่า  สวนสาธารณะบึงแก่นนคร สถานที่พักผ่อนหย่อนใจพร้อมออกกำลังกาย และเป็นสถานที่ท่องเที่ยงประจำ จ.ขอนแก่น ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างป้องกันตลิ่ง ทางเดิน ทางวิ่ง และปรับปรุงภูมิทัศน์โดยการสร้างแลนด์มาร์ค “บึงแก่นนคร” โดยโครงการดังกล่าวมีสัญญาเลขที่ 99/2559 ได้เริ่มดำเนินการ 10 พ.ค.ที่ผ่านมา สิ้นสุดสัญญาจ้าง 5 ม.ค. 2560 วงเงินตามสัญญา 41,000,000.00 บาท โดยมี หจก.สุขสมบัติขอนแก่น เป็น ผู้รับจ้างถมดินจากฝั่งท่าน้ำสวนคูณถึงท่าน้ำศาลเจ้าแม่สองนาง พร้อมทำการลอกเลน ทำการถมเสริมคันดิน และงานเรียงหินในกล่องเกเบียน พร้อมงานก่อสร้างสะพานข้ามน้ำกว้าง 3.00 เมตร ยาว 420 เมตร และทางเดินเรียบคลองฝั่งสวนคูณ กว้าง 3.00 เมตร ยาว 1.36 เมตร งานท่าน้ำทรงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8 เมตร จำนวน 3 จุด และงานไฟฟ้าแสงสว่าง LED แบบโซล่าเซล์ Slot Online

นายธีระศักดิ์ กล่าวต่อว่า โครงการก่อสร้างปรับปรุงตลิ่ง ทางเดิน ทางวิ่ง และสร้างแลนมาร์ค ภายในสวนสาธารณะบึงแก่นนคร (บริเวณทิศตะวันออกช่วงท่าน้ำศาลเจ้าแม่สองนาง ไปถึง ท่าน้ำสวนไห)พร้อมปรังปรุงภูมิทัศน์ในสวนสาธารณะไปพร้อมกัน ที่เทศบาลนครขอนแก่นต้องการพัฒนาสวนสาธารณะบึงแก่นนครให้เป็นแลนด์มาร์คสำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดขอนแก่น เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในสถานที่ดังกล่าวให้มากที่สุด เศรษฐกิจของเทศบาลนครขอนแก่นจะได้ดีขึ้นเป็นเงาตามตัว ขณะนี้การก่อสร้างโครงการดังกล่าวได้เสร็จสมบูรณ์