keyboard_arrow_right
อาหารหมู่ที่1

อาหารหมู่ที่1

อาหารหมู่ที่1
-อาหารจำพวกเนื้อสัตว์ หมายถึง เมื้อสัตว์ทุกชนิดรวมทั้งสัตว์บกและสัตว์น้ำ เช่น เนื้อหมู ไก่ เป็ด ปลา ปู หอย กุ้ง กบ เป็นต้น
-อาหารจำพวกนม รวมทั้งน้ำนมจากสัตว์ทุกชนิดที่เราใช้เป็นอาหาร ไม่ว่าจะเป็นรูปนมสด นมผงหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆจากนม
-อาหารจำพวกไข่ เช่น ไข่เป็ด ไข่ไก่ ไข่จาระเม็ด ไข่นกกระทา ไข่นกพิราบ
-อาหารจำพวกถั่วต่างๆและผลิตผลจากถั่ว ได้แก่ ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วแระ ถั่วดำ ถั่วลิสง ผลิตผลที่ได้จากถั่ว เช่น เต้าหู้ นมถั่วเหลือง

1

สารอาหาร
-สารอาหารที่ใด้รับ อาหารหมู่นี้ได้สารอาหารหลายชนิด ได้แก่ โปรตีน รองลงมาได้แก่ ไขมัน เกลือแร่และวิตะมินต่างๆ พวกเครื่องในสัตว์โดยเฉพาะตับมีวิตะมินและเกลือแร่มากเป็นพิเศษ

ประโยชน์ของอาหารหลักหมู่ที่ 1
-ช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโต เช่น ช่วยสร้างเซลและเนื้อเยื่อต่างๆรวมทั้งซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของอวัยวะต่างๆ
-เป้นส่วนประกอบของสารเคมีที่ให้อำนาจในการต้านทานโรค
-ให้พลังงาน ในกรณีที่ได้รับคาร์โบไฮเดรทไม่เพียงพอ โปรตีน 1 กรัมให้พลังงาน 4 แคลอรี่
-เป็นส่วนประกอบของสารเอ็นไซม์และฮอโมน เพื่อควบคุมการทำงานของอวัยวะต่างๆ เช่น การย่อย การหายใจ การดูดซึม