อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม

อุทยานฯ ป่าหินงาม อยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่านายางกลัก ในท้องที่ตำบลโป่งนก ตำบลนายางกลัก ตำบลบ้านไร่ ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ มีเนื้อที่ประมาณ 62,437.50 ไร่ หรือ 9.99 ตารางกิโลเมตร ได้รับการประกาศจัดตั้งให้เป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2550 นับเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 105 ของประเทศ

ลักษณะภูมิประเทศเป็นเทือกเขา ประกอบไปด้วยภูเขาต่างๆ มีเทือกเขาพังเหย จุดชมวิวสุดแผ่นดินซึ่งเป็นจุดที่สูงที่สุดของเขาพังเหย สูงประมาณ 846 เมตร เป็นหมวดหินภูพาน หมวดหินพระวิหาร และหมวดหินภูกระดึง เป็นหินในช่วงเวลา 180-230 ล้านปี ยุคจุแลสสิกและไทรแอสสิก สภาพป่าเต็งรังผสมผลัดใบป่าดิบแล้งสมบูรณ์ มีไม้เหียงเป็นไม้เด่น และยังเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารของลุ่มน้ำชี (แม่น้ำชี) และลำน้ำสนธิซึ่งไหลลงแม่น้ำป่าสักด้วย

อุทยานฯ ป่าหินงามเดิมรู้จักกันในชื่อป่าเทพสถิต ชาวบ้านเชื่อว่าอำเภอเทพสถิตเคยเป็นที่สถิตของเทพ เมื่อถึงคราวเข้าพรรษาจะมีดอกบัวสวรรค์บานชูช่อเป็นทุ่งกว้าง เพื่อบูชาหมู่มวลเทพ ที่อุทยานฯ แห่งนี้จึงได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวมากมายที่ลงทุนขับรถข้ามจังหวัด ตื่นแต่เช้าตรู่มาชมความงามยามเช้าที่ทะเลหมอกปกคลุมทุ่งดอกกระเจียวสวยงามเหมือนได้มายืนอยู่ในสรวงสวรรค์

ทุ่งดอกกระเจียว

นักท่องเที่ยวยังสามารถมองเห็นวิวของทุ่งดอกกระเจียว ไต่ระดับเลียบตามเนินเขาจากด้านล่างขึ้นไปด้านบนยอดได้อย่างสวยงาม หรือจะเดินขึ้นไปจนบนสุดทางเดินแล้วมองย้อนกลับมาก็สวยงามเช่นกัน สามารถชมได้ตลอดวัน แต่ช่วงที่สวยที่สุดคือช่วงเวลา 06.00-10.00 น. และควรมาชมในช่วงต้นฤดูฝน ระหว่างเดือนมิถุนายน-สิงหาคม ดอกกระเจียวที่อุทยานฯ ป่าหินงามจะบานเต็มทุ่ง มีลักษณะเป็นสีชมพูอมม่วง เป็นพืชตระกูลขิง-ข่า ความสูงของลำต้นประมาณ 1 ข้อศอก

ด้านบนเนินเขาของทุ่งดอกกระเจียว ห่างกันประมาณ 300 เมตรจะมีจุดชมวิวสุดแผ่นดิน ที่เกิดจากการดันตัวของแผ่นดินภาคกลาง ซุกเข้าใต้ดินแดนอีสาน (แผ่นดินอินโด-ไชน่า) จนเกิดการยกตัวสูงขึ้นแบ่งระหว่างภาคกลางยับภาคอีสาน ทำให้เรียกอีกอย่างได้ว่า สุดแผ่นดินอีสาน-กลาง และยังเป็นจุดรอยต่อของ 3 จังหวัด 3 ภาค คืออำเภอเทพสถิต และอำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ภาคเหนือ และเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จังหวัดลพบุรี ภาคกลาง

เทือกเขาพังเหย

ด้วยความสูงถึง 846 เมตร เป็นจุดที่สูงที่สุดของเทือกเขาพังเหยทำให้สามารถมองเห็นทิวทัศน์ที่สวยงามของแนวเทือกเขาพังเหยได้แบบมุมกว้างไกลสุดสายตา บริเวณจุดชมวิวจะมีผาหินลักษณะยื่นออกไปเป็นจุดที่เสียวที่สุดของจุดชมวิวสุดแผ่นดินเรียกว่าผาพังเหย นอกจากนี้ยังมีลานป่าหินงาม ลานหินที่เกิดจากการกัดเซาะของเนื้อดินและหินเป็นเวลาหลายล้านปี มีทั้งหินตะปู หินรูปปราสาท หินรูปไก่ หินรูปช้าง หินรูปเรดาร์ และชุดหินใหญ่ โดยจุดที่สวยที่สุดคือจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นลานป่าหินงาม และวิวยามพระอาทิตย์ขึ้นได้สวยงามด้วย

การเดินทาง : จากกรุงเทพฯ ให้ขับรถไปทางบ้านพุแค เมื่อถึงบ้านพุแคให้เลี้ยวขวาไปตามทางหลวงหมายเลข 21 จนถึงอำเภอชัยบาดาล จากนั้นขับต่อไปตามทางหลวงหมายเลข 205 ผ่านอำเภอลำสนธิ ก่อนถึงอำเภอเทพสถิตประมาณ 1 กิโลเมตร ให้เลี้ยวซ้ายตามทางหลวงหมายเลข 2354 ระยะทางประมาณ 17 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้ายอีกครั้งไปตามถนนลาดยางระยะทางประมาณ 13 กิโลเมตร ก็จะถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม

ช่วงเวลาท่องเที่ยว : ต้นฤดูฝนประมาณเดือนมิถุนายน-เดือนสิงหาคม