เขื่อนลำปาว

เขื่อนลำปาว

เขื่อนลำปาว เป็นเขื่อนดิน อยู่ในเขตอำเภอสหัสขันธ์, อำเภอคำม่วง, อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ อยู่ห่างจากจังหวัดกาฬสินธุ์ประมาณ 36 กิโลเมตร

เขื่อนลำปาวสร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2511 ปิดกั้นลำน้ำปาวและห้วยยางที่บ้านหนองสองห้อง ทำให้เกิดเป็นอ่างเก็บน้ำแฝดทางด้านเหนือเขื่อน จึงได้ขุดร่องเชื่อมระหว่างอ่างทั้งสอง สร้างขึ้นเพื่อบรรเทาอุทกภัยและเพื่อการเกษตรโดยเฉพาะ

จากอำเภอยางตลาด ใช้ทางหลวงหมายเลข 2416 ระยะทาง 33 กิโลเมตร ถึงเขื่อนลำปาว หากมาจากอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ใช้ทางหลวงหมายเลข 12 เส้นทางไปจังหวัดมหาสารคาม จนถึงระหว่างกิโลเมตรที่ 33-34 ให้เลี้ยวขวาเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 2416 ไปอีกประมาณ 26 กิโลเมตร