เทศกาลขึ้นเขาพนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์

เทศกาลขึ้นเขาพนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์

ปราสาทหินพนมรุ้ง สร้างด้วยศิลาแลงและหินทรายสีชมพูอย่างยิ่งใหญ่อลังการ มีการออกแบบผังปราสาทตามความเชื่อที่สอดคล้องกับลักษณภูมิประเทศ ศาสนสถานแต่ละส่วนประดับและแกะสลักลวดลายเป็นรูปเทพเจ้าและเรื่องราวทางศาสนาวิจิตรงามตา และทุกปีในวันขึ้น 15 ค่ำเดือนประมาณเดือนเมษายน จะมีเทศกาลขึ้นเขาพนมรุ้ง เพื่อชมปรากฎการณ์อันน่าอัศจรรย์ นั่นคือพระอาทิตย์จะสาดแสงตรงเป็นลำทะลุช่องประตูปราสาททั้ง 15 บาน และพิธีบวงสรวงองค์พระศิวะและสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนเขาพนมรุ้ง การแสดง แสง สี เสียง สุดตระการตา

ชมปรากฎการณ์พระอาทิตย์ขึ้นตรงช่องบานประตู
และสิ่งที่เป็นไฮไลท์อย่างหนึ่งของงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งคือการชมปรากฏการณ์พระอาทิตย์ขึ้นตรง 15 ช่องบานประตู โดยอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง จะมีการจัดนิทรรศการในช่วงงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง เกี่ยวกับปรากฎการณ์พระอาทิตย์ส่องตรง 15 ช่องประตู โดยจัดในบริเวณด้านหลังปราสาทอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง