keyboard_arrow_right
keyboard_arrow_right
แร่ธาตุต่างๆ ที่มีในเกลือแร่ แคลเซียม
อาหาร5หมู่และประโยชน์

แร่ธาตุต่างๆ ที่มีในเกลือแร่ แคลเซียม

แหล่งอาหารของแคลเซียม: เนื้อ นม ไข่ ผักสีเขียวเข้ม สัตว์ที่กินทั้งเปลือกและกระดูก เช่น กุ้งแห้ง และปลาเล็กปลาน้อย

ความสำคัญของแคลเซียม: เป็นส่วนประกอบที่สำคัญของกระดูกและฟัน อีกทั้งยังช่วยในการแข็งตัวของเลือด ช่วยในการทำงานของประสาทและกล้ามเนื้อ

ผลจากการขาดแคลเซียม: ส่งผลให้การเจริญเติบโตของเด็กเป็นไปอย่างไม่เต็มที่ ในส่วนของหญิงตั้งครรภ์จะทำให้ฟันผุได้ และยังเสี่ยงต่อการเกิดโรคกระดูกพรุนเมื่ออายุมากขึ้นได้ด้วย

Please follow and like us:
0