keyboard_arrow_right
keyboard_arrow_right
แร่ธาตุต่างๆ ที่มีในเกลือแร่ โซเดียม
อาหาร5หมู่และประโยชน์

แร่ธาตุต่างๆ ที่มีในเกลือแร่ โซเดียม

แหล่งอาหารของโซเดียม: เกลือแกง สาหร่าย นม และไข่

ความสำคัญของโซเดียม: ช่วยควบคุมปริมาณน้ำในเซลล์ให้อยู่ในระดับคงที่

ผลจากการขาดโซเดียม: ทำให้เกิดอาการคลื่นไส้ เบื่ออาหาร และความดันของเลือดอยู่ในระดับที่ต่ำลง

Please follow and like us:
0