keyboard_arrow_right
keyboard_arrow_right
แร่ธาตุต่างๆ ที่มีในเกลือแร่ ไอโอดีน
อาหาร5หมู่และประโยชน์

แร่ธาตุต่างๆ ที่มีในเกลือแร่ ไอโอดีน

แหล่งอาหารของไอโอดีน: อาหารทะเล เกลือเสริมไอโอดีน และเกลือสมุทร

ความสำคัญของไอโอดีน: เป็นส่วนประกอบของฮอร์โมนไทรอกซิน ซึ่งผลิตจากต่อมไทรอยด์

ผลจากการขาดไอโอดีน: ส่งผลทำให้สติปัญญาของเด็กเสื่อม ร่างกายจะมีลักษณะแคระแกรน ส่วนในผู้ใหญ่จะทำให้เป็นโรคคอพอก

 

Please follow and like us:
0