keyboard_arrow_right
keyboard_arrow_right
แร่ธาตุต่างๆ ที่มีในเกลือแร่ เหล็ก
อาหาร5หมู่และประโยชน์

แร่ธาตุต่างๆ ที่มีในเกลือแร่ เหล็ก

แหล่งอาหารของเหล็ก: เนื้อสัตว์ ไข่ ถั่ว ตับ และผักสีเขียว

ความสำคัญของเหล็ก: เป็นส่วนประกอบของเอนไซม์บางชนิดและฮีโมโกลบินที่อยู่ในเม็ดเลือดแดง

ผลจากการขาดเหล็ก: ทำให้เกิดอาการโลหิตจางและมีอาการอ่อนเพลียบ่อยๆ

Please follow and like us:
0