วัดป่าภูก้อน วัดป่าแห่งการวิปัสสนา (อุดรธานี)

วัดป่าภูก้อน พบกับความสวยงามของสถาปัตยกรรมแห่งพุทธศิลป์และความเงียบสงบของ “วัดป่าภูก้อน” วัดป่าแห่งภาคอีสาน ที่คงรักษาไว้ซึ่งพื้นป่า สัตว์ป่า และพรรณไม้นานาชนิด บนเนื้อที่กว่า 3,000 ไร่ วัดป่าภูก้อน…  ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่า Read more